Kompletní realizace

Vodovody a
kanalizace

  • Provádění staveb
  • Provozování vodovodů
  • Koupě zboží

Vítejte

Máme mnohaleté zkušenosti, které dokážeme uplatňovat při realizaci zakázek. Naše společnost má kvalifikované pracovníky s potřebným moderním strojním vybavením, technikou, včetně dílenských a skladovacích prostor.

Součástí našich služeb je možnost zpracování projektové dokumentace, realizace, montáž včetně konečných úprav.

  • Výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody
  • Zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
  • Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů
  • Odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
  • Provádění zemních prací
  • Provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
  • Výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové dlažby

Technika

Provozujeme obsáhlý vozový park včetně manipulační techniky

Nedávné zakázky

Realizace: 09/16 - 02/17

Horní Suchá, Finská kolonie

Objem zakázky cca 4 700 000,- Kč bez DPH

Horní Suchá, Souběžná a Zastavěná

Realizace: 09/16 - 02/17

Horní Suchá, Finská kolonie

Objem zakázky cca 4 700 000,- Kč bez DPH

Horní Suchá, Souběžná a Zastavěná

Realizace: 09/16 - 02/17

Horní Suchá, Souběžná a Zastavěná

Objem zakázky cca 4 700 000,- Kč bez DPH

Horní Suchá, Souběžná a Zastavěná