Služby

  • Výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody
  • Zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
  • Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů
  • Odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
  • Provádění zemních prací
  • Provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
  • Výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové dlažby